Hjem   >   Lokalt nytt   >  
Vignett-Leserbrev

leserbrev, egenannonse, vignett

Vignett-Leserbrev

 

Spiller Rådmannen i Meløy kommune LUDO når det kommer til legetilbudet i Søndre Meløy?

 

Det satses stort på kommunesenteret, Ørnes, noe man må være positiv til så frem til at det skaper god utvikling og et godt tilbud for hele kommunen. Dog, når denne satsingen til stadighet går på bekostning av grendene i kommunen er det bittert å stå å se på.

Rådmannen har fått i oppgave fra kommunestyret å utarbeide forslag som reduserer driftsutgiftene tilsvarende 30.millioner kroner innen 2020. I forslagene skal kvalitet på tjenestene være vektlagt. På bakgrunn av dette har rådmannen foreslått å redusere bemanningen ved Engavågen legekontor fra to fastlegestillinger til en legestilling.

 

Det knapt 3 år siden kommunestyret vedtok å legge ned et av to legekontor i søndre Meløy etter anbefaling fra rådmannen. En av to «brikker» var da fjernet fra Meløy kommune sitt legetilbud til Søndre Meløy. Argumentene gikk den gang i Engavågen legekontor sitt favør og Halsa legekontor ble nedlagt. Rådmannens oppfatning var da at lokalisering av legekontoret ikke var det viktigste. Det viktigste var å få etablert et funksjonelt og stabilt legekontor i sør.

 

Kort tid etter denne beslutningen ble tatt har det vært stabile forhold, der de samme to legene har vært ansatt ved Engavågen legekontor. På tross av rådmannens konklusjon fra 2014 hvor det viktigste var å etablere et funksjonelt og stabilt legekontor, blir legetilbudet i sør igjen truet i forbindelse med kommuneøkonomi og sentralisering…

Søndre Meløy består av ca 1700 innbyggere. Legene ved Engavågen legekontor er fastlege for 1740 pasienter. Arbeidsgruppen har orientert rådmannen om at den ene legelisten ved legekontoret ikke er fult utnyttet. På bakgrunn av dette menes det at den stillingen kan styrke kapasiteten på Ørnes og gi adekvate lister for legene ved Ørnes legekontor om de flytter legestillingen til Ørnes. Engavågen legekontor vil da ha en lege med en allerede full liste som i tillegg er tilsynslege for Vall sykehjem, ansvarlig lege for helsestasjonen, samt ansvarlig for øyeblikkelig hjelp pasienter på dagtid. Hvor adekvat vil da lista til legen ved Engavågen legekontor være?

 

I denne sammenheng skal det også trekkes frem at administrasjonen setter lys på legelisten som «ikke er fult utnyttet» på Engavågen for å begrunne flytting av legestillingen. Denne legen har vært fungerende kommunelege 1 i denne perioden samt vært en nøkkelperson for at ansvarsområdene til legen med full fastlegeliste nevnt ovenfor har blitt ivaretatt. Det har vært et samarbeid mellom legene ved Engavågen legekontor for å utføre arbeidsoppgavene på en funksjonell måte. Denne informasjonen er IKKE gitt våre folkevalgte. Verken i Driftsutvalget, eller i Formannskapet…

 

Nordlandssykehuset har en ambulanse i prehospital tjeneste i søndre Meløy. Når denne er ute på oppdrag, er legene ved Engavågen legekontor tilgjengelig gjennom nødsentralen (113) for å kunne bistå ved akutt sykdom eller skade. Denne tryggheten og tilbudet anbefaler rådmannen å svekke i søndre Meløy. Men, i forbindelse med samlokalisering for legene på Ørnes trekkes nettopp dette frem som en klar fordel med hensyn til akuttberedskap samt at det er ambulanse lokalisert på stedet. Er ikke de samme fordelene angående akuttberedskap viktig for de ca 1700 innbyggerne av søndre Meløy??

 

Engavågen ligger 72km unna Ørnes. Bil er nødvendig for å kunne forflytte seg mellom destinasjonene da tilbudet innen kollektivtransport er ubrukelig for å reise på et fornuftig vis. Kommunestyret har allerede lagt ned et legekontor i søndre Meløy og svekket helsetilbudet i nærmiljøet. At administrasjonen nå igjen foreslår å svekke legetilbudet, er skuffende og hensynsløst for befolkningens rett til et helsetilbud.

 

Håper representantene i kommunestyret tenker seg grundig om i denne saken. Kommunestyret presiserte at kvalitet i forslagene fra rådmannen skulle vektlegges. Pasienter i søndre Meløy vil komme i en situasjon der legetilbudet potensielt er 72km unna da gjenværende lege allerede har en full liste pålydende 1200 pasienter samt store ansvarsområder som skal ivaretas utover fastlegeoppgaven. Kvaliteten på legetjenesten har ikke blitt vektlagt i dette forslaget og et eventuelt vedtak av innstillingen fra rådmannen vil være uansvarlig og direkte uforsvarlig.

 

Engavågen grendelag

Kommentarer

kommentarer