Hjem   >   Lokalt nytt   >   Brannøvelse i Rødøy
Inni tunnelen.

Brannøvelse i Rødøy

Brannøvelse i Straumdaltunnelen. Lokalt brannmannskap deltok.

Brannøvelse i Straumdaltunnelen. Lokalt brannmannskap deltok. Foto: Monica Hardy

RØDØY: Nylig ble det gjennomført en brannøvelse i Straumdaltunnelen på FV17 i Rødøy kommune. Øvelsen ble planlagt i samarbeid med Rødøy kommune og Statens vegvesen. Formålet med øvelsen var å gi brannmannskapene bedre kjennskap til Straumdaltunnelen.

 

I tillegg ble beredskapsplan gjennomgått, varslingsrutinene testet og betjening tekniske innretninger (nødnett, naturlig trekkretning og nødbelysning) gjennomgått. Ett annet viktig moment med øvelsen var røykspredning inne i tunnelen, og ved bruk av røykmaskin slik at det ble testet hvordan trekkrettingen var.

Rødøy kommune deltok med ny brannbil og fikk testet dekningen på nødnettet inne i tunnelen.

Inni tunnelen.

Inni tunnelen. Foto: Monica Hardy

 

Oppgradert

Straumdaltunnelen ble høsten 2015 oppgradert og det ble montert rødt stoppblinksignal som aktiveres når gassnivået i tunnelen blir før høyt eller at en brannslukker blir fjernet fra nødstasjonene. Tunnelen overvåkes av Vegtrafikksentralen (VTS) i Mosjøen.

Inne i Straumdaltunnelen. Foto: Edward Pegg.

Inne i Straumdaltunnelen. Foto: Edward Pegg.

 

Brannmannskap

I øvelsen deltok mange fra de frivillige brannmannskapene fra Rødøy kommune, og disse gjorde en god innsats. Til slutt ble det gjennomført en evaluering der hovedtilbakemeldingen var at dagen hadde vært svært nyttig og informativ. Statens vegvesen har fokus på tunnelsikkerhet og som ett ledd i dette arbeidet det er viktig med gjennomføring av brannøvelser. Denne gang ble det fokusert på lokale mannskaper plassert i Tjongsfjorden, ved neste anledning utvides det og flere aktører vil bli tatt med. Statens vegvesen ønsker å takke for deltagelsen hos Rødøy kommune, Vegtrafikksentralen og 110 –sentralen i Bodø.

Kommentarer

kommentarer