Hjem   >   Lokalt nytt   >   Fibernett i kommunale boliger
Kommunen tilbyr leietakere i kommunale boliger fiberkabel.

Rødøy kommune, rådhus

Fibernett i kommunale boliger

Kommunen tilbyr leietakere i kommunale boliger fiberkabel.

Kommunen tilbyr leietakere i kommunale boliger fibernett.

RØDØY: Det skal etableres fibernett i alle kommunale utleieboliger på Gjerøy, i Jektvik og i Øresvik. Alle kostnader forbundet med etablering av fibernett, – dvs. installering av fiberkabel og montering av trådløs ruter, dekkes av utleier Rødøy kommune. Alle leietakere som er interessert i tilkobling til fibernett må gi tilbakemelding om dette snarest og senest innen 11. september 2017 , opplyses det på kommunens hjemmeside.

Kommentarer

kommentarer