Hjem   >   Lokalt nytt   >   Flytting av småbåthav
SMÅNYTT

Flytting av småbåthav

 

SMÅNYTTMELØY: Evonor DA, ved Olav Gåsvær, har søkt Meløy kommune om tillatelse til å flytte en planlagt småbåthavn fra et gårds/bruksnummer til et annet. Søknaden er drøftet i møte og det er kommet frem til at saken må gå igjennom en tretrinns behandling fordi det i det området Gåsvær ønsker å flytte den planlagte brygga til er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før havneanlegg kan etableres. Det blir i brevet gjort oppmerksom på at det må påregnes 4-6 måneders behandlingstid fra mottak av fullstendig søknad, dette på grunn av vakanse i en av kommunens planstillinger.

Kommentarer

kommentarer