Hjem   >   Gildeskål   >   Funnene analysert som svært spennende
Størstjpg-672x372

Funnene analysert som svært spennende

ARKEOLOGISKE FUNN: Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther viser her funnene til Heidi Bakke fra kulturenheten i kommunen. Foto: Petter Kjærnes.

ARKEOLOGISKE FUNN: Arkeolog Stine Grøvdal Melsæther viser her funnene til Heidi Bakke fra kulturenheten i kommunen. Foto: Petter Kjærnes.

Med funnene som ble gjort på Gildeskål kirkested i sommer, ble det skapt forventninger om at vi kan finne ut mer om historien til middelalderkirka og kirkestedet. Nå er rapporten etter de arkeologiske undersøkelsene kommet, og det er minst like spennende som vi turte håpe på, sier ordfører Petter J. Pedersen i Gildeskål.

 

Det skapte stor oppmerksomhet da Nordland fylkeskommunes Stine Grøvdal Melsæther i august kunne fortelle at de hadde avdekket det som så ut til å være stolpehull fra et langhus fra jernalderen.

Les tidigare sak- Meløyavisa:

Kullprøver fra stolpehullet har nå blitt analysert, og rapporten slår fast at det arkeologiske feltarbeidet resulterte i funn av stolpehull tilhørende ei bygning fra romertid/overgangen til folkevandringstid.

 

– Her har vi den eldste dateringen vi kjenner til på gårdsaktivitet i Gildeskål, og kanskje har vi det eneste kirkestedet i Nord-Norge med en slik datering, sier konservator Oscar Berg i Nordlandsmuseet. Han mener funnet er viktig og interessant i både nordnorsk og nasjonal sammenheng, i tillegg til at det forandrer vår oppfatning av historien til Inndyrsområdet og Gammelgården.

Gildeskål kommune vil nå ta initiativ til samarbeid med Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune og Tromsø museum for å finne ut om/hvordan disse viktige funnene kan undersøkes videre.

For som det også heter i rapporten fra Nordland fylkeskommune: «Dette funnet ble gjort i et område med høyt potensial for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder og middelalder.»

 

Kommentarer

kommentarer