Hjem   >   Lokalt nytt   >   Hvor skal legekontorene ligge?
Glomfjord

Hvor skal legekontorene ligge?

Glomfjord helsehusMELØY: Torsdag denne uka skal kommunestyret ta stilling til «prosjekt Meløylegen». Formannskapet foreslår at legetjenesten i nord samlokaliseres på Ørnes. I sør opprettholdes 1 legestilling og en stilling flyttes fra sør til Ørnes. Det skal inngås en dialog med Nordtun om samarbeid på rekruttering av leger og samlokalisering. Disse endringene foreslås gjennomført senest i år 2020, men i vedtaket fra formannskapet ber kommunestyret rådmannen vurdere om endringene av lokalisering kan iverksettes før 2020. Du finner flere leserbrev (Dette fra Glomfjord grendeutvalg) om legesaken saken her på våre nettsider. Leserbrev fra Glomfjord pensjonistforening. Saker som ellers skal behandles i kommunestyret i dag er sak om ny organisering av lærlingeordningen, og nye tiltak for SFO. Her foreslås det at helårs SFO i nordre Meløy flyttes fra Neverdal skole til Spildra skole når den gjenåpnes. I søndre legges helårs SFO til Halsa skole, mens det på Bolga og Meløy skal ses i sammenheng med barnehagedriften. I Glomfjord foreslås det opprusting av Glomveien og bygging av nytt vannverk til 30 millioner kroner. Kommunestyremøtet kan følges både via web-tv og på Facebook live.

Kommentarer

kommentarer