Hjem   >   Gildeskål   >   Næringsnytt
Nærings Nytt

Næringsnytt

Næringsnytt

 

 

Nærings Nytt

Tvangsoppløsning

Feriefaktor AS, 8140 Inndyr er ved Salten tingrett avsagt kjennelse om tvangsoppløsning i boet. Krav i boet meldes bostyrer, Adv. Tarjei Ræder Breivoll, Postboks 163, 8001 BODØ, e-post tarjei.breivoll@angell-co.no innen 27.06.2017. Fristdagen er 10.03.2017. Første skiftesamling blir holdt 29.06.2017 kl. 08:45 i Salten tingrett, Sjøgt. 1, sal 4, Bodø. Alle henvendelser om tvangsoppløsningen rettes til bostyrer Adv. Tarjei Ræder Breivoll.

 

Sletting

L.Pettersen ENK, Nygårdveien 146, 8120 Nygårdsjøen. Foretaket er slettet i Foretaksregisteret.

Flatskjær AS, 8196 Selsøyvik. Foretaket er slettet i Foretaksregisteret.

 

Endring av daglig leder

Salten Seafood AS, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjøen. Daglig leder Hege Thomesen er fratrådt som daglig leder.

 

Endring av styre

Landbrukstjenester Salten SA, Sørsjøveien 14, 8157 Meløy. Styrets leder er Anne Margrethe Solheim Stormo. Nestleder er Audun Dahl og styremedlemmer er Kristian Harald Stensland, Tove Berre, Lill Anita Urskog og ANne-Merethe Toftebakk.

 

Nyregistering

Meløy energi holding AS, Kystveien 4, 8150 Ørnes, har som formål å selv, eller gjennome hel- eller deleide selskaper, eller ved å samarbeide med andre selskaper, å forestå investeringsvirksomhet, herunder investering i aksjer, obligasjoner, selskapsandeler, utlåndsvirksomhet, fast eiendom, samt annen virksomhet som ahr naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan kjøpe og selge administrative tjenester. Kapitalen er på 45.000 kroner, og daglig lee er Karsten INgvald Hansen. Styrets leder er Rolf Inge Sleipnes.

Kommentarer

kommentarer