Hjem   >   Lokalt nytt   >   Saken om lokalisering av legekontor ble utsatt
Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken.

Saken om lokalisering av legekontor ble utsatt

Kommunalsjef helse- og omsorg, Kistin EideMELØY:  Etter tre timers informasjon og spørsmål om prosjekt Meløylegen, ble det etter lunsj foreslått et utsettelsesforslag i kommunestyret. Reinert Aarseth (Sv) la fram forslaget på vegne av Høyre, Sp, Sv, Ap og Krf. I forslaget ble det poengtert at saken bør komme tilbake til behandling i løpet av høsten. Mot to stemmer ble saken utsatt i påvente av at rådmannen skal utrede eventuell lokalisering av felles legekontor på Ørnes i det nye sykehjemmet. Kommunalsjef for helse- og omsorg, Kristin Eide, orienterte om prosjektet Meløylegen som har som formål å søke å få en god og stabil legetjeneste i Meløy kommune. Prosjektet er basert på samme organisering som de har på Senja, der de har sentralisert legekontorene. Det har kommet innspill til saken fra Yara, Glomfjord grendeutvalg, Glomfjord pensjonistforening og Halsa grendeutvalg som alle mener at det ikke bør sentraliseres til Ørnes. Forslaget går ut på å flytte legen i Glomfjord til Ørnes og en av to leger på Engavågen til Ørnes. Det skal inngås et samarbeide med Nordtun både faglig og eventuelt for å dele kontor. Under behandlingen var også tillitsvalgt for legene i Meløy, Samuel Sagstrøm, til stede i salen.

Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken.

Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken.

– Jeg mener også at det ikke bør flyttes en legestilling fra Engavågen til Ørnes. Jeg tror ikke at et samarbeide med Nordtun vil føre til at det blir bedre å rekruttere leger til kommunen. Legen der har mer enn nok med hans oppgaver der, sier Sagstrøm i en kommentar.

Du kan se og høre Eides informasjon og de mange spørsmål hun fikk etterpå på kommunens web-tv.

Kommentarer

kommentarer