Hjem   >   Lokalt nytt   >   Skrekk og gru
Vignett-Leserbrev

leserbrev, egenannonse, vignett

Skrekk og gru

Vignett-Leserbrev

Vi ser med skrekk på at Rådmannen i Meløy kommune går inn for å legge ned Glomfjord legekontor. Dette har skapt usikkerhet blant beboerene i Glomfjord, noe vi i pensjonistforeningen skjønner svært godt.
Det er mange eldre som bor hjemme i egen bolig eller i den svært godt etablerte omsorgsboligen. Mange av disse trenger tilsyn og oppfølgning av lege noe som har fungert veldig bra pga. nærheten til kontoret her inne. Vi ser med gru på politikernes holdning til hvordan dere har tenkt å flytte et svært godt fungerende legekontor. Hvis et kontor skulle vært flyttet burde det vært Ørnes legekontor der driften har vært vanskelig med mange sykemeldinger både blant legene og legesekretærene. Kontoret på Ørnes har dessuten ikke tilfredsstillende sone for kundebehandling.

Som dere sikkert vet er det ingen taxi her inne, så hvordan pasientene uten bil skal komme seg til og fra Ørnes gjerne med en ledsager blir en logistikk og en utgift som antagelig vil overstige det mangedoblede av det dere eventuelt vil spare på å legge ned dette kontoret.

Ellers i helsearbeid rundt om i landet legges det vekt på en fungerende omsorgstrapp. Der de eldre kan bo hjemme så lenge som mulig, for deretter å få plass på en omsorgsinstitusjon. Dette har vist seg å være den absolutte billigste løsningen for kommunen, samtidig som de eldre blir tatt på alvor og får bo i hjemme eller i nærmiljøet sitt. Det å ha en lett tilgjengelig lege skaper trygghet og trivsel for pasientene.

I denne sammenhengen håper vi det blir sett på Ambulansens utrykningstid, der kommunen var veldig klar på at utrykningstiden ikke skulle overstige 18 min. Etter at ambulanse tjenesten som tidligere var lokalisert i Glomfjord ble flyttet til Ørnes fungerer dette i alle fall svært sjeldent, ofte blir utrykkingstiden dobbelt så lang og mer til.

Argumentene;
• Ser av sakspapirene at folketallet på Neverdal legges til Ørnes, disse har samme distanse til Glomfjord.
• Fra politisk hold i Meløy har all innvandring til kommunen blitt bosatt i Glomfjord. Dette er gruppe som skjelden har bil og derfor trenger bistand fra veileder når de skal til lege, og en flytting av legekontoret vil medføre en betydelig mer utgift på denne gruppen.
• Vidregåendeskole med 130 elever- stor barne og ungdomsskole.
• En stor industripark der mange bedrifter har helkontinuelig drift.
Konklusjon:
Hvis et kontor skal bestå her i Meløy, må dette kontoret ligge i Glomfjord. Ut fra befolkningstettheten på dagtid, og hvor de mest kritiske bedriftene ligger sier dette seg selv.
Minner på at under ombyggingen av Glomfjord torg måtte en rekke storulykkesforskrifter følges- og da er det helt ulogisk at vi ikke skal ha en lege på plassen vår.

Mvh:
Hanna Pederesen på vegne av
Glomfjord Pensjonistforening.

Kommentarer

kommentarer