Hjem   >   Lokalt nytt   >   Vil beholde to leger i sørbygda
Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken.

Vil beholde to leger i sørbygda

Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken.

Samuel Sagstrøm representerte Meløylegene og var tilstede under behandling av saken i oktober.

MELØY: Da saken om Meløylegen og lokalisering av legetjenesten ble behandlet i kommunestyret 12. oktober, ble saken utsatt. Kommunestyret ba rådmannen utrede innspill fra møtet og muligheten for å lokalisere legetjenesten i nytt sykehjem på Ørnes, skriver kommunen på sine nettsider.

Forslag etter ny gjennomgang
Denne utredningen er nå ferdigstilt. Konklusjonen er følgende:

  • Det planlagte sykehjemmet på Ørnes har plass til legetjenesten.
  • Å samlokalisere legetjenesten i nord til Ørnes er forsvarlig og hensiktsmessig.
  • Pasientlistene til legene på Ørnes har for lav kapasitet i forhold til behovet og den reelle pågangen. Rådmannen foreslår derfor å opprette en ny legestilling på Ørnes.
  • Bemanningsnormen for leger ved sykehjemmene er for lav i dag. Rådmannen foreslår derfor å øke kapasiteten ved Vall sykehjem.
  • To legestillinger i sør blir opprettholdt, blant annet for å ivareta oppgavene ved Vall sykehjem.

Videre saksgang
Kommunestyret skal behandle saken om Meløylegen 7. desember.

Saksdokumenter
Her kan du lese saksutredningen til Meløylegen.

 

https://sru.meloy.kommune.no/api/utvalg/310/moter/135920/behandlinger/4/0

Kommentarer

kommentarer